AC220V±10%/48Hz~52Hz

AC220V±10%/48Hz~52Hz
Intellisystem Technologies